Ruang Kerja


Annisa Zakaria merupakan pemilik Studio Fesyen Islamiyah AnnisaZak di Paris

Ruang pejabat untuk latihan serta sumbernya dan keperluan khusus peranan latihan. Berikut ruang pejabat unutk mengelola latihan industri dan aperantis yang Yayasan Pembangunan Buku Negara sediakan:

 1. Stesen kerja: Pelatih mempunyai stesen kerja atau meja khusus di mana mereka boleh bekerja. Termasuk meja, kerusi, komputer dan alatan pejabat yang diperlukan.
 2. Komputer dan Perisian: Pelatih menggunakan komputer yang disediakan, dilengkapi dengan perisian dan alatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Akses kepada e-mel syarikat dan sistem perisian juga disediakan.
 3. Akses Internet: Akses internet berkelajuan tinggi dan boleh dipercayai untuk penyelidikan, komunikasi dan mengakses sumber dalam talian.
 4. Telefon dan Komunikasi: Akses kepada telefon, sama ada talian tetap atau telefon mudah alih, diperlukan untuk komunikasi dengan rakan sekerja, pelanggan atau rakan kongsi luar.
 5. Ruang Mesyuarat: Pelatih diberikan akses ke bilik mesyuarat untuk perbincangan, pembentangan atau mesyuarat pasukan.Bekalan dan Peralatan: Akses kepada bekalan pejabat seperti pen, kertas, pencetak dan mesin penyalin boleh menjadi penting untuk menyelesaikan tugas.
 6. Keselamatan dan Akses: Pelatih dibekalkan dengan langkah keselamatan dan kawalan akses seperti yang diperlukan, termasuk kad kunci atau kod untuk memasuki bangunan atau kawasan larangan.
 7. Alat Kerjasama Kunmpulan: Akses kepada alatan kerjasama kumpulan seperti perisian pengurusan projek, platform komunikasi (cth., Slack atau Microsoft Teams), dan sistem perkongsian fail (cth., Google Drive atau Dropbox) boleh meningkatkan produktiviti dan kerjasama.
 8. Latihan dan Sokongan: Latihan dan sokongan yang mencukupi harus disediakan untuk membantu pelatih membiasakan diri dengan persekitaran pejabat, alatan dan prosedur.
 9. Ergonomik: Ruang kerja yang selesa dan direka bentuk secara ergonomik untuk memastikan kesejahteraan pelatih yang menghabiskan beberapa jam di meja mereka.
 10. Keselamatan dan Pematuhan: Ruang pejabat yang mengikut dan mematuhi peraturan keselamatan dan mempunyai prosedur kecemasan.
 11. Akses kepada Sumber: Pelatih dibenarkan akses kepada perpustakaan, pangkalan data dan sumber lain untuk menjalankan penyelidikan dan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan projek mereka.
 12. Budaya Korporat: Adalah penting bagi ruang pejabat latihan untuk mencerminkan budaya dan nilai syarikat, mewujudkan persekitaran yang mesra dan inklusif.
 13. Penyesuaian Ruang Kerja: Bergantung pada latihan, pelatih mungkin memperibadikan ruang kerja mereka sedikit sebanyak, membolehkan mereka berasa lebih selesa dan bermotivasi.
 14. Pementoran dan Penyeliaan: Kedekatan mentor, penyelia atau rakan sekerja yang boleh memberikan bimbingan dan sokongan untuk pelatih belajar dan berkembang memajukan peranan mereka.

Persediaan ruang pejabat penting untuk pelatih membiasakan diri dengan ruang kerja dan sebarang dasar yang berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu, mereka harus menyampaikan keperluan mereka kepada penyelia atau HR jika mereka memerlukan sebarang penginapan atau sumber khusus untuk melaksanakan tugas latihan mereka dengan berkesan.

Latihan Industri & Aperantis


Top student

These cases are perfectly simple and easy to distinguish.