YPBN

Yayasan Pembangunan Buku Negara

Platform analitik pertanian nanas menawarkan beberapa faedah kepada petani nanas dan industri nanas. Faedah ini termasuk:

    1. Penambahbaikkan Pengelolaan: Platform analitik nanas membawa perspektif dan rumusan sangat bernilai tentang keadaan tanah, corak cuaca dan kesihatan tanaman. Petani boleh menggunakan maklumat ini untuk mengoptimumkan penanaman, pengairan dan kawalan perosak, menghasilkan hasil tanaman yang lebih tinggi dan kualiti buah yang lebih baik.
    2. Kecekapan Sumber: Dengan menggunakan pembentuk keputusan berasaskan data, petani boleh mengurus sumber seperti air dan baja dengan lebih baik. Ini mengurangkan kos operasi, meminimumkan sisa dan menggalakkan amalan pertanian yang mampan.

Sultan Nazrin berkenan terima Anugerah Perdana: Tokoh Penulis Diraja pada Majlis Anugerah Buku Negara

 

Oleh: Noor Eszereen Juferi 

SERDANG, 24 Ogos 2022 – Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima Anugerah Perdana: Tokoh Penulis Diraja daripada Majlis Anugerah Buku Negara pada hari ini yang dipersembahkan oleh Pro Canselor UPM, Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ir. Muhamad Zohadie Bardaie.

Pembentukan Akademi Buku Malaysia telah dilancarkan oleh Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan pada 29 Februari 2008.

Akademi ini berperanan sebagai pembekal maklumat pintar kepada pengguna tempatan dan antarabangsa. Dengan penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan secara berterusan akan menjadikan Malaysia pusat pengeluaran buku dan bahan multimedia yang unggul.

Persidangan ini disertai oleh wakil penerbitan antarabangsa dan tempatan serta wakil IPTA/IPTS. Persidangan ini meliputi pembentangan kertas kerja, prosiding dan perbahasan. Para penceramah terdiri daripada pemikir-pemikir terkemuka dalam bidang penerbitan, penyuntingan, pustakawan, percetakan, pengarang dan teknologi maklumat. Setiap sesi dan forum akan dikendalikan oleh pakar-pakar dalam bidang industri penerbitan. 

Ekspo Buku Malaysia, juga dikenali sebagai pameran buku atau festival buku, ialah acara yang dianjurkan untuk tujuan membangunkan industri buku. Berikut adalah antara tujuan umum yang boleh dikaitkan dengan ekspo buku Malaysia: Galakkan Literasi: Ekspo buku selalunya bertujuan untuk menggalakkan celik huruf dan minat membaca di kalangan orang awam. Mereka menyediakan platform untuk pembaca menemui buku dan pengarang baharu.

(Dato’ Wan Mohd Muzri Bin Ramli)

NOVEL ONLINE Penulisan2u pencetus fenomena novel online.

PENGHASILAN sesebuah novel yang bermutu tinggi dan mampu menarik peminat bukan perkara mudah untuk dilakukan jika tidak diiringi dengan sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh kerana itu penghasilan karya kreatif seperti novel memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan platform efektif untuk mempromosikan hasil karya itu agar dikenali ramai. Senario itu kadangkala memadamkan usaha novelis baru untuk sama-sama berkarya mewarnai persada seni tanah air yang sememangnya memerlukan bakat-bakat baru dalam menghasilkan karya bermutu tinggi.

Page 1 of 2