Akademi Buku Malaysia

Pembentukan Akademi Buku Malaysia telah dilancarkan oleh Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan pada 29 Februari 2008.

Akademi ini berperanan sebagai pembekal maklumat pintar kepada pengguna tempatan dan antarabangsa. Dengan penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan secara berterusan akan menjadikan Malaysia pusat pengeluaran buku dan bahan multimedia yang unggul.

Selain itu, akademi ini juga akan menganjurkan pelbagai program latihan secara intensif. Dari itu akan dapat dilahirkan pengarang dan penerbit yang berwibawa bagi menghasilkan penerbitan yang berkualiti tinggi.

FALSAFAH

Masyarakat Berilmu Negara Maju

OBJEKTIF

  1. Mendedahkan penulis dengan kaedah dan teknik ­penulisan yang berkesan dan melahirkan karyawan yang ideal dan terserlah dalam industri perbukuan negara.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan profesional dalam industri penerbitan buku negara.
  3. Membangunkan modal insan yang cemerlang melalui industri buku yang maju serta berdaya saing di peringkat antarabangsa.
  4. Meningkatkan keupayaan negara dalam produktiviti penerbitan buku sesuai dengan negara maju menjelang tahun 2020.

Kegiatan:

Pendidikan dan Latihan: Institusi pendidikan yang menawarkan kursus dan latihan yang berkaitan dengan penulisan, penerbitan, kesusasteraan atau kemahiran berkaitan buku. Bertujuan untuk membantu bakal pengarang, editor dan profesional lain dalam industri buku meningkatkan pengetahuan dan kepakaran mereka.

Promosi Literasi: Badan untuk mempromosikan celik huruf dan minat terhadap buku dan membaca. Merangkumi program untuk kanak-kanak dan orang dewasa, kelab membaca dan usaha jangkauan komuniti.

Anugerah dan Pengiktirafan Sastera: Organisasi yang bertanggungjawab untuk mengiktiraf dan meraikan buku dan pengarang yang cemerlang melalui anugerah sastera, seperti Hadiah Pulitzer, Hadiah Nobel dalam Kesusasteraan, atau penghormatan lain yang serupa.

Sokongan Industri Penerbitan dan Buku: Organisasi yang menumpukan kepada menyokong industri penerbitan dan buku dengan menawarkan sumber, maklumat dan sokongan untuk penerbit, pengarang dan orang lain dalam bidang tersebut.

Pemeliharaan Budaya: Memelihara dan mempromosikan warisan budaya melalui pengumpulan, pemeliharaan, dan penyebaran buku dan teks penting.

Penyelidikan dan Biasiswa: Institusi khusus untuk penyelidikan dan kesarjanaan dalam bidang kesusasteraan, mempromosikan kajian buku, pengarang, dan tradisi sastera.

Komuniti dan Rangkaian: Platfom untuk peminat buku, termasuk pengarang, pembaca dan profesional industri, untuk berhubung, berkongsi pengetahuan dan membina komuniti mengikut minat bersama mereka.