Persidangan Buku Antarabangsa

Persidangan ini disertai oleh wakil penerbitan antarabangsa dan tempatan serta wakil IPTA/IPTS. Persidangan ini meliputi pembentangan kertas kerja, prosiding dan perbahasan. Para penceramah terdiri daripada pemikir-pemikir terkemuka dalam bidang penerbitan, penyuntingan, pustakawan, percetakan, pengarang dan teknologi maklumat. Setiap sesi dan forum akan dikendalikan oleh pakar-pakar dalam bidang industri penerbitan. 

Tujuan persidangan ini adalah untuk membincangkan isu-isu penting tentang industri buku negara yang akan menemukan para penggiat sastera khususnya penulis, penerbit, editor, illustrator, pemasar buku, pendidik, pustakawan, penyelidik dan juga peminat-peminat buku. Persidangan ini menyediakan tujuan - tujuan yang berkaitan dengan dunia kesusasteraan, penerbitan, dan pendidikan. Matlamat dan tujuan khusus persidangan sedemikian boleh berbeza-beza, tetapi beberapa objektif umum termasuk:

  1. Mempromosikan Kesusasteraan dan Pembacaan: Persidangan ini selalunya bertujuan untuk mempromosikan kesusasteraan dan pembacaan, baik di dalam negara tuan rumah dan di seluruh dunia. Mereka berfungsi sebagai platform untuk meraikan perkataan bertulis dan kesannya kepada masyarakat.
  2. Memupuk Pertukaran Intelek: Persidangan buku antarabangsa menghimpunkan pengarang, penerbit, ahli akademik dan peminat sastera dari seluruh dunia, memudahkan pertukaran intelektual, perbincangan dan dialog tentang kesusasteraan dan topik berkaitan.
  3. Pembangunan Profesional: Persidangan sering menawarkan peluang kepada individu yang terlibat dalam industri penerbitan, seperti pengarang, editor dan penerbit, untuk mendapatkan pandangan dan pengetahuan untuk meningkatkan pembangunan profesional mereka.
  4. Pertukaran Budaya: Persidangan ini boleh menggalakkan pemahaman dan penghargaan silang budaya dengan mempamerkan kesusasteraan dari pelbagai negara dan wilayah. Ini adalah peluang untuk meneroka tradisi dan perspektif sastera yang pelbagai.
  5. Rangkaian: Para hadirin berpeluang untuk menjalin rangkaian dan menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan profesional dalam industri buku dan penerbitan, yang berpotensi membawa kepada peluang kerjasama dan perniagaan.
  6. Bengkel dan Seminar Pendidikan: Banyak persidangan buku termasuk bengkel, seminar dan perbincangan panel mengenai pelbagai topik yang berkaitan dengan kesusasteraan, penulisan, penerbitan dan pembacaan. Acara ini boleh menjadi pendidikan dan bermaklumat.
  7. Mempamerkan Buku Baharu: Penerbit dan pengarang sering menggunakan persidangan buku sebagai platform untuk mempamerkan penerbitan baharu mereka, menjana minat dan berhubung dengan bakal pembaca dan pembeli.
  8. Anugerah dan Pengiktirafan: Beberapa persidangan termasuk anugerah sastera dan upacara pengiktirafan, penghormatan kepada pengarang cemerlang dan karya mereka. Menang atau dicalonkan untuk anugerah tersebut boleh meningkatkan reputasi dan jualan pengarang dengan ketara.
  9. Mempromosikan Pendidikan: Persidangan mungkin menumpukan pada peranan buku dan kesusasteraan dalam pendidikan, membincangkan cara untuk menggalakkan literasi dan penggunaan buku dalam bilik darjah dan perpustakaan.
  10. Penyelidikan dan Biasiswa: Persidangan buku akademik sering menyediakan forum untuk para sarjana membentangkan penyelidikan mereka berkaitan kesusasteraan, penerbitan, dan kajian buku.